ONKOLOJİDE YENİ TEDAVİ ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (Muhittin Erel Amfisi)
22. EGE ONKOLOJİ GÜNLERİ
26 Şubat 2020 - 28 Şubat 2020

KONULAR


Bildiri Özeti Gönderilirken Kullanılacak KONU BAŞLIKLARI


Bildiri özeti hazırlandıktan sonra her özet için aşağıda tabloda yer alan konu kodlarının verilmesi rica olunur. Bu kodlamanın bilimsel programın oluşturulması sırasında kullanılması planlanmaktadır.


Klinik Onkoloji

Radyasyon Onkolojisi

Temel Onkoloji

Onkolojide Biyoinformatik

Onkoloji Radyoloji ve Görüntüleme Yöntemleri

Onkolojik Patoloji

Kanserde İlaç Araştırma Yöntemleri

Onkoimmünoloji

Kanser Kök Hücresi

Kanserde İnfeksiyon ve Mikrobiyota

Kanserde Precision Medicine

Epidemiyoloji

Nütrisyon ve Kanser


© HMR Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.