ONKOLOJİDE YENİ TEDAVİ ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (Muhittin Erel Amfisi)
22. EGE ONKOLOJİ GÜNLERİ
26 Şubat 2020 - 28 Şubat 2020

Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiri özetlerinizi, aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda "Bildiri Göndermek için Lütfen Tıklayınız!" yazılı butona tıklayarak göndermeniz gerekmektedir.

 • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 • Hazırlanan e-poster ve e-sözeller bir sayfa olacak şekilde PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir
 • Listelenen sempozyum ana konuları arasından, bildiri özetinizin ait olduğu konu başlığını yapınız.
 • Sunum şekli sözel, e-sözel ya da e-poster olarak muhakkak belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
 • Bildiri özetinizin başlığı tümüyle büyük harfle yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
 • Yazar isim ve soyadları (unvan yazılmaz), çalıştığı kurum eksiksiz olarak belirtilmeli ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
 • Bildiri özet metni, 300 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
 • Anahtar Kelimeler: en az 3, en fazla 5 adettir.
 • Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, "Amaç", "Gereç- Yöntem", "Bulgular", " Sonuç" ve "Anahtar kelimeler" alt başlıklarını içermelidir.
 • Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik konulmaması gerekmektedir.
 • Bildiriler orijinal araştırma, olgu sunumu, veri tabanı analizi vb. gibi yazarların bilimsel katkılarını ortaya koydukları çalışmalar olmalıdır.
 • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 • Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın sempozyum kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Bildiri özet metni olduğu halde sempozyumda sunulmayan bildiriler, sempozyum e-kitap içinde yer almayacaktır.

Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu sorumlu değildir.

Bildiri tartışmalarının program içindeki yeri ve şekline Düzenleme Kurulu karar verir.

Bildiri kabulleri internet üzerinden yapılacak ve konu ile ilgili yönlendirilmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir.

İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız.

Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri ve poster özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Seçilen bildiriler;

Seçilen bildiriler sözel, e-sözel ve e-poster olarak gruplandırılacaktır. Gönderilen özetler içinden 6 bildiri sözel olarak sunulacaktır (10 dakika sunum + 3 dakika tartışma). E-sözel ve e-posterler, fuaye alanı içinde plazma TV'lerden izlenebilecek ve e-sözel sunumlar bu alanda yapılacaktır. E- sözel başı sunumlarının tarih ve saatleri hakkında kongre web sayfasında bir bilgilendirme yapılacak olup lütfen sunumların kod numarası ile takip ederek belirtilen gün ve saatte e-sözel sunumunuz için (5 dakika sunum + 2 dakika tartışma) size belirtilen Tv kiosk'un başında hazır olunuz.

Kabul edilmiş e-sunumlar aşağıdaki şekilde hazırlanarak, 21 Şubat 2020 tarihine kadar online bildiri sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir;

 • Posterler 140 cm eninde ve 75 cm boyunda olmalıdır. Hazırlanan e-poster ve e-sözeller bir sayfa olacak şekilde PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.


 • Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmeli ve sunumlarda amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve referans başlıkları mutlaka belirtilmelidir. 


Konu Başlıkları 

Bildiri özeti gönderilirken kullanılacak konu başlıkları: Klinik Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Temel Onkoloji, Onkolojide Biyoinformatik, Onkoloji Radyoloji ve Görüntüleme Yöntemleri, Onkolojik Patoloji, Kanserde İlaç Araştırma Yöntemleri, Onkoimmünoloji, Kanser Kök Hücresi, Kanserde İnfeksiyon ve Mikrobiyota, Kanserde Precision Medicine, Epidemiyoloji, Nütrisyon ve Kanser 


© HMR Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.